Ctra. de Santa Coloma, 57, Local A, 17180 Vilablareix

Contacta  972 49 56 95

Política de privacitat

Informació sobre la Protecció de Dades

1.Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

   1. – Entitat: NEXCOM GESTIÓ IMMOBILIÀRIA SL
  1.  
   1. – CIF de l’entitat: B55246656
  1.  
   1. – Direcció de l’entitat: CRTA. DE SANTA COLOMA, 57, LOCAL A, 17180 VILABLAREIX
  2.  
   1. – Email de l’entitat: JARGELES@NEX.CAT
  1.  
   1. – Responsable del tractament: JOSEP ARGELES I FREIXAS
  1.  
   1. – Telèfon del responsable del tractament: 629326295

   – Direcció email del responsable del tractament: NEX@NEX.CAT 
 1.  

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en NEXCOM GESTIÓ IMMOBILIÀRIA SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

   • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
   • Arrendament/compra d’habitatges, locals, etc.
   • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
   • Coordinació d’activitats empresarials
   • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
   • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
   • Enviament d’informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l’empresa.
   • Formació
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
   • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
   • Prestar-los un servei
   • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
   • Recepció de la prestació d’un servei
   • Seguretat de l’entitat.
   • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
   • Tramitació de pressupostos
   • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
   • Vigilància d’instal·lacions de l’entitat
 

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la vostra supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades radica per:

   • Consentiment inequívoc
   • Execució d’un contracte
   • Interès legítim per part del responsable del tractament

5.Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

   • A altres responsables del tractament
   • Administració tributària
   • Agència de Seguretat
   • Bancs i entitats financeres
   • Cossos i forces de seguretat de l’estat
   • Entitats de Consultoria/Auditoria
   • Gestoria/Assessoria
   • No comparteixo les dades amb tercers.
   • Seguretat social
   • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6.Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a NEXCOM GESTIÓ IMMOBILIÀRIA SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el vostre cas, sol·licitar la vostra supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. NEXCOM GESTIÓ IMMOBILIÀRIA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la vostra retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels vostres drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 


   • Per a exercir el vostre dret d’Accés faci clic aquí
   • Per a exercir el vostre dret de Rectificació faci clic aquí
   • Per a exercir el vostre dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
   • Per a exercir el vostre dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
   • Per a exercir el vostre dret d’Oposició faci clic aquí
   • Per a exercir el vostre dret de Portabilitat faci clic aquí
 

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CRTA. DE SANTA COLOMA, 57, LOCAL A, 17180 VILABLAREIX adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la vostra identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

 

 

7.Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç.